Om oss

mål og verdier

Vårt mål:
Å levere stillaser, materiell og service av høyeste kvalitet til våre kunder.

For å lykkes med dette har NSG et sett felles verdier:

Kunden i fokus
– Vi skal tilfredsstille kundens forventinger og behov ved å lytte til og forstå kunden
– Våre tjenester skal skape merverdi for våre kunder
– Vi skal skape innovative løsninger som hjelper kunden til å nå sine mål

Kvalitet
– Vi vil levere korrekte resultater til avtalt tid
– Vi vil benytte de mest hensiktsmessige teknologier og metoder
– Vi vil kontinuerlig forbedre våre rutiner og prosesser

Arbeidsmiljø og kompetanse
– Vi vil ha dyktige medarbeidere med riktig kompetanse
– Vi skal sørge for riktig opplæring og gode utviklingmuligheter
– Vi vil anerkjenne og oppmuntre til god innsats

Integritet
– Vi skal opptre etisk korrekt i våre foretningsmessige aktiviteter
– Vi skal vise våre kunder og medarbeidere respekt
– Vi skal være miljøbevisste