DIN LEVERANDØR AV STILLAS

ANNET UTSTYR

HMS er mye mer enn ord for oss

«Always safe. Always secure» er visjonen og mottoet vi lever etter. Vi i NSG er meget opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Vi er opptatt av å etterleve både våre egne og våre kunders HMS krav og retningslinjer. Og dette gjør vi hver eneste dag.

Alle våre montører er kvalifiserte for å jobbe på alle stillashøyder, og med alle stillasløsningene vi leverer.

De har gjennomgått alle lovpålagte kurs og fått grundigopplæring i henhold til arbeidstilsynets krav. Dette gjør dem i stand til å vurdere stillasmateriellets tilstand og behov for vedlikehold.

Vi er opptatt av å kun levere stillaser av beste teknisk kvalitet og med gode sikringsløsninger. For ingen ulykker skal skje i forbindelse med stillaser fra NSG.

+