HMS ER MYE MER ENN ORD FOR OSS

«Always safe. Always secure» er visjonen og mottoet vi lever etter. Vi i NSG er meget opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Vi er opptatt av å etterleve både våre egne og våre kunders HMS krav og retningslinjer. Og dette gjør vi hver eneste dag.

Alle våre montører er kvalifiserte for å jobbe på alle stillashøyder, og med alle stillasløsningene vi leverer. De har gjennomgått alle lovpålagte kurs og fått grundig opplæring i henhold til arbeidstilsynets krav. Dette gjør dem i stand til å vurdere stillasmateriellets tilstand og behov for vedlikehold.

Vi er opptatt av å kun levere stillas av beste teknisk kvalitet og med gode sikringsløsninger. For ingen ulykker skal skje i forbindelse med stillaser fra NSG.

VÅRE KUNDELØFTER ER

01

Rask og effektiv levering

Vi skal tilfredsstille kundens forventinger og behov ved å lytte til og forstå kunden. Våre tjenester skal skape merverdi for våre kunder. Vi skal skape innovative løsninger som hjelper kunden til å nå sine mål
02

Kvalitet

Vi leverer som avtalt. Vi vil benytte de mest hensiktsmessige teknologier og metoder. Vi vil kontinuerlig forbedre våre rutiner og prosesser
03

Arbeidsmiljø og kompentanse

Vi vil ha dyktige medarbeidere med riktig kompetanse. Vi skal sørge for riktig opplæring og gode utviklingsmuligheter. Vi vil anerkjenne og oppmuntre til god innsats.
04

Integritet

Vi skal opptre etisk korrekt i våre forretningsmessige aktiviteter, Vi skal vise våre kunder og medarbeidere respekt, Vi skal være miljøbevisste

DOKUMENTASJON