FASADESTILLAS

NSG tilbyr alle klasser fasadestillas for utleie: Fra enkle lettstillaser i belastningsklasse 3, som kun kan brukes ved inspeksjoner, til solide stillaser i høyeste belastningsklasse 6, som tåler vekten av svært tunge materialer og maskiner.

Fasadestillas som passer for alle typer fasadearbeid
Stillasene fra NSG leveres i ulike bredder fra 0,73 m opptil 3,07 m, og du kan få dem med eller uten kantsikring og krympeplast. Vi har fasadestillaser som passer for alle typer fasadearbeider, som for eksempel maling, muring, snekring, fasadevask, strøm- og rørarbeid. De egner seg også svært godt til takarbeider, som taktekking og blikken­slagerarbeid.

Solid, fleksibel og enkel å montere
Våre fasadestillas er av beste kvalitet, med moderne, solide løsninger som gir deg stor fleksibilitet og nesten ubegrensede variasjonsmuligheter. Stillasene er også svært enkle å montere og demontere.

Løsningsforslag i BIM
Hos NSG har vi dyktige stillaseksperter som har lang erfaring med å beregne stillas- og belastningsklasser, både for private og offentlige aktører innen bygg- og anleggsnæringen, offshore og landbasert industri. Vi kan også 3D-modellere løsningsforslagene i BIM, om du ønsker dette.

RULLESTILLAS

Et rullestilas er meget praktisk når underlaget er noenlunde flatt og du skal forflytte deg til flere steder. For eksempel hvis du skal male himling, foreta el-installasjoner, montere brannvarslingssystemer eller utføre ventilasjonsarbeid.

Solid kvalitet
NSG leverer solide rullestillaser opp til belastningsklasse 3. Stillasene våre er av beste kvalitet og kan brukes både innendørs og utendørs. De er spesielt godt egnet for industrihaller. Våre rullestillaser kan enten bygges som en enkeltstående rigg, eller settes sammen til mer komplekse løsninger.

Aldri høyere enn tre ganger bredden
For å opprettholde sikkerheten, må flyttbare rullestillaser ikke bli for topptunge. Dette betyr at høyden på stillaset aldri må være større enn tre ganger bredden.

INDUSTRISTILLAS

NSG tilbyr en rekke typer industristillaser for utleie. Dette er solide tungstillaser av beste kvalitet, og er dimensjonert for tyngre arbeidsoppgaver. Hos oss får du industristillaser opp til høyeste belastningsklasse 6. Disse egner seg derfor godt som understøttelse og mellomlagring av tunge maskiner og utstyr.

Solid, fleksibel og enkel å tilpasse
Våre industristillaser brukes i anleggsbransjen, i olje- og gassindustrien, matindustrien, fiskeindustrien og mange andre typer industri og produksjon.

Industristillasene fra NSG er svært fleksible og enkle å tilpasse både i høyde, lengde og bredde.

HENGESTILLAS

På steder hvor det ikke er mulig å bygge stillaset fra bakken, kan et hengestillas være en god løsning. Hengestillaset er bygget for oppheng istedenfor markstøtte, og hos NSG har vi et stort utvalg av hengestillas for utleie i belastningsklasse 3 til 6.

Like god kvalitet og fleksibilitet
Våre hengestillas er konstruert etter de samme, gode kvalitetssystemene og har samme smidige fleksibiliteten, som våre andre typer stillas er kjent for.

Våre hengestillas egner seg ypperlig til vedlikeholdsarbeid på broer og skip. De kan også med fordel benyttes på bygninger hvor fester til oppheng av denne typen stillaser kan monteres.

TAK-OVER-TAK

NSG tilbyr alt du trenger av takstillaser og taksikring for utleie. Våre takstillaser blir ofte brukt i forbindelse med renovering og vedlikehold av tak, eller ved oppføring av nybygg som hus, garasjer, og industribygg.

Takstillas for alle typer arbeid
Vi leverer takstillas i alle kvaliteter, opp til høyeste belastningsklasse 6. Stillasklassene bestemmes ut ifra takets størrelse, type arbeid som skal utføres, og hvor tunge materialer og utstyr stillaset skal tåle. Hvis du for eksempel skal lagre tung takstein på takstillaset eller hvis taket er veldig stort, trenger du en høyere stillasklasse enn om du kun skal gjøre enkelt vedlikehold eller foreta inspeksjon på et mindre tak. Alle våre takstillas kan leveres med ulike sikre adkomstmuligheter.

Tak-over-tak stillas reduserer byggetiden
Tak-over-tak løsninger brukes som oftest til å holde takkonstruksjoner, bygninger og arbeidsprosesser tørre under renovering og vedlikehold av tak, ved oppføring av nybygg som hus, garasjer og industribygg eller sikre restverdier etter en brann.

Med våre tak-over-tak-stillaser får du utført arbeidet trygt og effektivt. De sikrer en tørr bygge- eller renovasjonsprosess, noe som hindrer fukt i bygg og materialer, minsker energiforbruket, forebygger sykefravær hos arbeidsfolkene dine og reduserer byggetiden. Alle takstillasene til NSG kan dekkes til på denne måten, enten med krympeplast eller kederduk. Våre dyktige instruktører kan gi deg råd og opplæring i bruk av krympeplast.

ADKOMSTLØSNINGER FOR ALLE BEHOV

NSG leverer enkle og sikre adkomster fra bakke til tak for stillas i alle høyder. Og med barnesikre rekkverk. Vi har løsninger som spenner over alt fra trappetårn og anleggsstiger, til gangbroer som skal tåle høy belastning og brukes mellom ulike tak og bygninger eller over veier og jernbanespor. Trenger du også en heis, kan du lese mer om våre person- og materialheiser her. Spør oss om mulige løsninger for akkurat for ditt prosjekt.

PLATTFORMER OG LASTERAMPER

Lastetårn og plattformstillasene fra NSG er blant markedets sikreste og mest fleksible. De kan benyttes som arbeidsplattformer eller i forbindelse med løfting og lagring av tyngre maskiner og materialer, som for eksempel takstein, vinduer og gipsplater.

NSG tilbyr ulike varianter av plattformer og laste- og losseramper, både med og uten porter eller dører.

SPESIALKONSTRUKSJONER

NSG tilbyr spesialkonstruerte stillaser for utleie. Vi kan levere stillaser til bruk både over og under vann, stillaser som skal henge ned fra bygninger, broer og skip, og stillaser som skal benyttes som en gangbro og som tåler høy belastning. Vi kan også levere understøtte for alle mulige konstruksjoner, for eksempel i forbindelse med bygging av veier, broer og bygninger. Alle våre stillas kan spesialtilpasses til de fleste bredder, høyder, konstruksjoner og andre behov.

TRIBUNE OG SCENESTILLAS

En tribune må være godt dimensjonert for å kunne tåle et stort publikum. Og en scene skal kunne bære vekten av artistene, i tillegg til rigger med kraftige høyttalere og annet tungt konsertutstyr.

Solide og fleksible løsninger
Vi i NSG leverer moderne tribuner og scenestillas for både innendørs og utendørs bruk.

Våre moderne tribuner og scenestillas er av solid kvalitet, og du kan få dem helt opp i høyeste belastningsklasse 6. Dette gjør dem svært fleksible og kan tilpasses de fleste behov og ønsker i forbindelse med folkefester, festivaler, sportsarrangementer og konserter.

Vi tar oss av all montering og demontering
Våre dyktige montører kommer og setter opp tribune- og sceneløsningen på plassen. Og når arrangementet er over, sørger de for all demontering og henting.

Fortell oss om ditt behov her

Service One Together Line