HMS

HMS er mye mer enn ord for oss

«Always safe. Always secure» er visjonen og mottoet vi lever etter. Vi i NSG er meget opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Vi er opptatt av å etterleve både våre egne og våre kunders HMS krav og retningslinjer. Og dette gjør vi hver eneste dag.

Alle våre montører er kvalifiserte for å jobbe på alle stillashøyder, og med alle stillasløsningene vi leverer. De har gjennomgått alle lovpålagte kurs og fått grundig opplæring i henhold til arbeidstilsynets krav. Dette gjør dem i stand til å vurdere stillasmateriellets tilstand og behov for vedlikehold.

Vi er opptatt av å kun levere stillaser av beste teknisk kvalitet og med gode sikringsløsninger. For ingen ulykker skal skje i forbindelse med stillaser fra NSG.

Våre kundeløfter er

· Vi skal tilfredsstille kundens forventinger og behov ved å lytte til og forstå kunden

· Våre tjenester skal skape merverdi for våre kunder

· Vi skal skape innovative løsninger som hjelper kunden til å nå sine mål

KVALITET

· Vi leverer som avtalt

· Vi vil benytte de mest hensiktsmessige teknologier og metoder

· Vi vil kontinuerlig forbedre våre rutiner og prosesser

ARBEIDSMILJØ OG KOMPETANSE

· Vi vil ha dyktige medarbeidere med riktig kompetanse

· Vi skal sørge for riktig opplæring og gode utviklingsmuligheter

· Vi vil anerkjenne og oppmuntre til god innsats

INTEGRITET

· Vi skal opptre etisk korrekt i våre forretningsmessige aktiviteter

· Vi skal vise våre kunder og medarbeidere respekt

· Vi skal være miljøbevisste

Dokumentasjon

VÅRE AKTUELLE FORSKRIFTER OG REGLER

· Leveringsbetingelser

· Definisjoner for stillas, bygg og anlegg

· Sikring ved arbeid på tak – minimumskrav

· Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak

· Instruks for bruk av stillas

logo + payoff

Industriveien 2, 1640 Råde
Mosseveien 5, 1610 Fredrikstad
T: 922 44 810
@: post@nsg.as

logo_bar_footer