Rehabilitering av Skjeberg Kirke – Et Monument fra År 1100

I hjertet av vårt lokalsamfunn står Skjeberg Kirke, en historisk skatt fra omkring år 1100, som vitner om vår rike kulturarv og lange historie. Med sitt majestetiske utseende og åndelige betydning har kirken vært et samlingspunkt for tro og fellesskap gjennom århundrene. For å bevare denne viktige delen av vår historie for fremtidige generasjoner, har vi påtatt oss et viktig og nødvendig prosjekt: montering av stillas og krympeplast på spiret.

NSG er en ledende aktør innen stillas og krympeplast og har stor respekt for Skjeberg Kirkes historiske verdi. Vi er stole over å få være en del av restaureringen av dette monumentet. For å utføre dette arbeidet på en sikker og effektiv måte, har vi montert et omfattende stillas rundt bygget. Dette gir håndverkere tilgang til selv de høyeste punktene på en måte som minimerer risikoen for skade på den gamle strukturen.

I tillegg har vi tatt i bruk krympeplast rundt stillaset. Denne moderne metoden sikrer et tett og kontrollert arbeidsmiljø som beskytter kirken mot vær og vind mens rehabiliteringsarbeidet pågår. Krympeplasten gir også en ekstra fordel ved å minimere spredningen av støv og rusk til omgivelsene, noe som er essensielt for å bevare områdets renhet og skjønnhet.

Se vår monteringsvideo

Fortell oss om ditt behov her

Service One Together Line